Chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp sử dụng các công nghệ tiên phong

CHUYỂN ĐỐI SỐ TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP

SỬ DỤNG CÁC CÔNG NGHỆ TIÊN PHONG

 

I - MỤC TIÊU:

Chương trình đào tạo này cung cấp kiến thức thực tế về lợi ích của công nghệ số đối với doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, cách tiếp cận tổng thể dưới dạng hoạt động chuyển đổi số để khai thác công nghệ này nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, năng lực cạnh tranh, khả năng sẵn sàng thích nghi của doanh nghiệp trong môi trường số.

Được minh họa bởi hoạt động tham quan những mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ mới đã triển khai trong thực tiễn, chương trình được tiến hành dưới dạng giảng viên cung cấp thông tin – học viên trao đổi thảo luận nội dung được cá thể hóa theo nhu cầu tại doanh nghiệp nhằm giúp học viên có thể áp dụng các kiến thức thu được từ khóa học vào thực tế.

II – ĐỐI TƯỢNG: Lãnh đạo cấp điều hành của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp và các đối tượng khác có quan tâm.

III - NỘI DUNG:

BUỔI MỤC TIÊU NỘI DUNG
Buổi  đầu

Tăng cường năng lực số để khai thác lợi thế của chuyển đổi số

Xác định các vấn đề cần được giải quyết thông qua chuyển đổi số

 • Giới thiệu về học viên, khóa học, cách thức học
 • Các xu thế số trong họat động xã hội và kinh tế
 • Các kiến thức cơ bản về công nghệ số
 • Khái niệm về số hóa và ứng dụng công nghệ số
 • Đánh giá SWOT đối với doanh nghiệp dưới góc độ kỹ thuật số
 • Miniwork 01: Mô tả mục tiêu của doanh nghiệp, các khó khăn chính hiện nay trong hoạt động kinh doanh, mong muốn kết quả đạt được từ khóa học về chuyển đổi số
Buổi 02  Cung cấp kỹ năng cơ bản về chuyển đổi số cho doanh nghiệp
 • Khái niệm về chuyển đổi số
 • Sự khác biệt của chuyển đổi số với các mức độ ứng dụng công nghệ số trước đây
 • Lợi ích chuyển đổi số mang lại cho doanh nghiệp
 • Các bước cơ bản trong lộ trình chuyển đổi số của doanh nghiệp
 • Các yếu tố quyết định tham gia vào sự thành công của chuyển đối số
 • Các điểm cần lưu ý trong việc thực hiện chuyển đổi số
Buổi 03 Áp dụng chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp
 • Sự đặc thù đối với chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp
 • Một số ví dụ về chuyển đổi số thành công trong lĩnh vực nông nghiệp tại Việt Nam
 • Kinh nghiệm quốc tế về chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp
 • Miniwork 02: Phác thảo lộ trình về chuyển đổi số cho doanh nghiệp nông nghiệp của bạn
Buổi 04 Giới thiệu các công nghệ tiêu biểu hỗ trợ hoạt động chuyển đổi số
 • Một số công nghệ nâng cao hoạt động của doanh nghiệp trong quá trình triển khai chuyển đổi số
 • Vai trò của dữ liệu đối với kinh doanh trong thời đại số
 • Vai trò của hạ tầng số và mô hình triển khai chuyển đổi số thông qua các dịch vụ số
 • Công nghệ  Blockchain và lĩnh vực ứng dụng của Blockchain; ứng dụng Blockchain trong truy xuất nguồn gốc sản phẩm xoài
 • Công nghệ IoT và lĩnh vực ứng dụng của IoT; ứng dụng IoT cho nông nghiệp, các trường hợp điển hình
Buổi 05 Tham quan thực tiễn mô hình sản xuất nông nghiệp thông minh
 • Tham quan thực tiễn mô hình sản xuất nông nghiệp thông minh
 • Bàn tròn kết nối với doanh nghiệp cung cấp giải pháp nông nghiệp thông minh
Buổi 06

Giới thiệu nâng cao về chuyển đổi số

Thu hoạch, tổng kết, đánh giá

 • Đánh giá mức độ số của doanh nghiệp
 • Miniwork 03: Học viên trình bày ngắn về các dự kiến triển khai và các đề xuất đối với khóa học
 • Đóng gói các ý chính về chuyển đổi số đối với doanh nghiệp nông nghiệp của bạn
 • Trao đổi về các hoạt động tư vấn hỗ trợ cho học viên sau khóa học của IFI về chuyển đổi số.
 • Trao giải “Học viên của khóa học”

Tổng thời lượng: 18 tiết.

IV - ƯU THẾ SO SÁNH CỦA CHƯƠNG TRÌNH

 • Giảng viên là các chuyên gia có kinh nghiệm trong các chương trình hỗ trợ chuyển đổi số, đã và đang triển khai các dự án công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp;
 • Các đối tác của IFI tham gia chương trình: các doanh nghiệp giải pháp công nghệ trong nông nghiệp, các doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao;
 • Cơ hội giao lưu và hợp tác trực tiếp với mạng lưới đối tác cung cấp giải pháp công nghệ và quản trị kinh doanh của IFI;
 • Nhận học bổng ưu đãi tham gia các chương trình đào tạo, tư vấn chuyên sâu về chuyển đổi số và công nghệ ứng dụng trong lĩnh vực nông nghiệp;

HỌC PHÍ: Liên hệ trực tiếp

V - THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Trung tâm Quản lý Đào tạo và Bồi dưỡng, Viện Quốc tế Pháp ngữ,

Phòng 301, tầng 3, nhà G6, số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024.3754.9505      Hotline: 089.959.8899

Email: etudes@ifi.edu.vn

Website: ifi.vnu.edu.vn

Facebookhttps://www.facebook.com/PUF.IFI.VNU


global fanpage
VNU
global fanpage