Đào tạo ngôn ngữ và văn hóa Việt

Điểm nổi bật của khóa học tiếng Việt tại Viện là là sự kết hợp hài hòa giữa việc đào tạo ngôn ngữ và truyền thông văn hóa.

Chương trình ngôn ngữ và văn hóa Việt cho học viên quốc tế

Viện Quốc tế Pháp ngữ - IFI có truyền thống hơn 20 năm giảng dạy tiếng Việt cho học viên quốc tế.

Điểm nổi bật của khóa học tiếng Việt tại Viện là là sự kết hợp hài hòa giữa việc đào tạo ngôn ngữ và truyền thông văn hóa.

Chương trình ngôn ngữ và văn hóa Việt có các khóa học với độ dài khác nhau:

- 1 tháng: trình độ sơ đẳng  (Khóa học này hiện đang nằm trong chương trình đào tạo chính quy dành cho các học viên quốc tế theo học chương trình sau đại học của IFI).

- 3 tháng: trình độ cơ sở.

- 6 tháng: trình độ trung cấp.

- 9 tháng: trình độ cao cấp.

Sau khi tốt nghiệp khóa học, học viên được cấp Chứng nhận hoàn thành khóa học của Viện Quốc tế Pháp ngữ.

Ngoài ra, nếu tham gia kì thi đánh giá năng lực ngôn ngữ, học viên sẽ được cấp chứng chỉ theo khung năng lực tiếng Việt 6 bậc cho người nước ngoài do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.


global fanpage
VNU
global fanpage