Thạc sĩ chuyên ngành Truyền dữ liệu & Mạng máy tính

Chương trình được Tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF) trao danh hiệu “Chương trình đào tạo quốc tế” đạt chuẩn

a) Mục tiêu chung

Chương trình đào tạo chuyên ngành Truyền dữ liệu và mạng máy tính của Viện Quốc tế Pháp ngữ được thiết kế và xây dựng theo ý tưởng tích hợp, liên ngành nhằm mục đích nâng cao tiềm lực khoa học và tầm nhìn của học viên trong điều kiện phải cập nhật kiến thức để có thể đáp ứng được sự đổi mới thường xuyên của khoa học và công nghệ. Đây là một hướngđi mới, kết hợp nhiều lĩnh vực nghiên cứu khác nhau trong công nghệ thông tin (mạng máy tính, truyền dữ liệu, đảm bảo chất lượng, hệ phân tán, mạng không dây và di động, truyền dữ liệu trên mạng diện rộng, công nghệ phần mềm, v.v) nhằm mục đích thiết kế và xây dựng các nền tảng liên lạc và truyền thông bền vững, đảm bảo dịch vụ liên lạc mọi lúc, mọi nơi. Hướng đào tạo và nghiên cứu này có thể được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực xã hội khác nhau.

Học viên được hướng dẫn và rèn luyện phương pháp nghiên cứu và tư duy khoa học, bước đầu có khả năng độc lập nghiên cứu.

Học viên có khả năng tiếp tục nghiên cứu và tiếp tục theo học học vị tiến sĩ trong nhiều lĩnh vực tin học khác nhau như: các vấn đề Hệ thống phân tán (clien/server, RPC, RMI, CORBA, ...), các vấn đềmạng diện rộng và mạng không dây, các vấn đề về an toàn, an ninh cho mạng tin học, các vấn đề về chất lượng dịch vụ, đánh giá hiệu năng, hệ nhúng và thời gian thực, v.v.

b) Mục tiêu cụ thể

- Về kiến thức: Trang bị cho học viên kiến thức về về chuyên ngành Truyền dữ liệu và mạng máy tính, đặc biệt là các kiến thức về mạng máy tính, hệ thống phân tán, kiến trúc mạng máy tính, chất lượng dịch vụ và hệ thống tương tác đa phương tiện, mạng không dây, v.v. Học viên được trang bị kiến thức để có thể tiếp tục học đạt học vị tiến sỹ.

- Về kỹ năng: Học viên được hướng dẫn và rèn luyện phương pháp nghiên cứu và tư duy khoa học, bước đầu có khả năng độc lập nghiên cứu giải quyết các bài toán kỹ thuật của thực tiễn trong lĩnh vực hệ phân tán, mạng diện rộng, mạng không dây, hệ thống nhúng và thời gian thực, an ninh mạng, v.v...

- Về năng lực: Thạc sĩ Công nghệ thông tin chuyên ngành Truyền dữ liệu và mạng máy tính được đào tạo để có thể tham gia giảng dạy tại các bộ môn Hệ thống thông tin, Mạng-Viễn thông của các trường đại học kỹ thuật; làm công tác nghiên cứu trong các Viện nghiên cứu công nghệ thông tin, các phòng thí nghiệm chuyên ngành Truyền dữ liệu và Mạng máy tính, v.v…

c) Nội dung đào tạo

Master 1 - Các môn cơ sở

 

Phụ trách: Nguyễn Hồng Quang
 

Danh sách các môn học

Học phần cơ sở
Nhập môn HĐH Unix
Công nghệ phần mềm nâng cao
Trí tuệ nhân tạo và hệ thống đa tác tử
Cơ sở dữ liệu nâng cao
Quản trị dự án phần mềm
Thiết kế và kiến trúc mạng
Khai phá dữ liệu và tìm kiếm thông tin
Xử lý ảnh 
Đồ án nghiên cứu cá nhân có hướng dẫn 
 
Học phần tùy chọn (chọn 4 trong số 6 học phần)
Vận trù học
Ontology và web ngữ nghĩa
Lý thuyết độ phức tạp tính toán và các thuật toán xấp xỉ
Lập trình ràng buộc
Tính toán hiệu năng cao
Đánh giá hiệu quả Hệ thống và Mạng máy tính
 
Học phần bổ sung cho Master 1 & 2
Xê-mi-na nghiên cứu 
Ngoại ngữ (tiếng Pháp)
Ngoại ngữ (tiếng Anh)
Triết học

 

Master 2 - Các môn chuyên ngành

Phụ trách: Nguyễn Hồng Quang

 

  • Học kỳ 1 (tháng 10-tháng 1) : các môn lý thuyết
  • Học kỳ 2 (tháng 3-tháng 8) : thực tập tốt nghiệp 

 

Danh sách các môn khoa học

Học phần cơ sở
Mạng không dây
Dịch vụ và giao thức ứng dụng Internet
Mạng nâng cao
Chất lượng dịch vụ và hệ thống tương tác đa phương tiện
An toàn và an ninh mạng
Thiết kế ứng dụng phân tán và lưới điện toán
Đánh giá giao thức và dịch vụ viễn thông
Mạng Viễn thông thế hệ mới
Mạng ad-hoc nâng cao
Nghiên cứu tổng hợp tài liệu
LUẬN VĂN (5-6 tháng)


Để hoàn thành chương trình học này, bạn có thể tham khảo danh sách các học phần bổ sung cho Master 1 & 2.

Thông tin tuyển sinh và học bổng: xem tại đây.